P

Prune Juice Lunch – Wednesday August 22, 2108. El Portal, Mt. Mesa

 

The Group
Don KC6OCA – Gregg KF7ZI – Jane KA6CZS – Dick N6SKJ – Bill N6TF
Jane KA6CZS – Dick N6SKJ – Bill N6TF
Jayne KK6JPZ – Al N6ALP – Sherman KI6WMI [Winner of the “Mikey Award” two times in a row!
Jayne KK6JPZ – Al N6ALP
Mike KA6IYS – Janet XYL KA6IYS – Chuck KI6GOG – Jayne KK6JPZ – Al N6ALP – Sherman KI6WMI

,